Blue Flower

Når alle hadde forlatt arena etter veteranmesterskapet lå dette igjen.

Se liste over gjenglemte ting her.