Blue Flower

Tur orientering 2016 er klar for postjegere. Salg av konvolutter og ekstrakort skjer hos Kirkenær sportsforretning, Esso og Finnskogen Turist og Villmarksenter. I år et det satt ut poster på kartene Svullrya, Tysjøen, Bergsersetra, Salberget og Holmsjøen.
Nytt for året er et opplegg med QR kode på postene med tilhørende bokstavkode. Hvis du registrerer deg på www.turorientering.no/grueil vil du ved å skanne QR koden få mulighet til å logge inn for så å registrere postbesøket. Data-løsningen er nå klar så nå kan du laste ned tur o pakken eller den turen du ønsker å prøve deg på. I tillegg er det satt ut grønne turer på Vollermoen og Gruetunet,  disse kartene med poster kan du laste ned gratis fra nett.  Lykke til med postjakta!